Lichte houtsoorten Panel

Coaching 

coaching biedt een moment van stilstaan en reflectie. Een moment om je automatische piloot af te zetten en onder begeleiding een blik te werpen op verschillende levensvragen.

 

Binnen de praktijk werk ik tijdens het coach moment met verscheidene methodieken. De invalshoek is oplossingsgericht, ik maak gebruik van elementen uit ACT (acceptence and commitment therapy) waardoor de kernwaarden compassie en mildheid steeds dichtbij zijn. 

 

Coaching is inzetbaar bij volgende vraagstukken:   

Stress en burn out 

wens tot verandering

Coaching helpt om een overzicht en invloed te krijgen op stress verhogende factoren. Binnen een coaching ontwarren we het geheel van gedachten- gevoelens en gedrag waardoor er meer rust kan wederkeren. 

Burn out is een energiestoornis waarbij het zeer belangrijk is om je goed te laten omkaderen. De begeleiding van een coach zorgt ervoor dat er een rode draad in het herstel ontstaat en dat er naar de toekomst toe preventief actie kan worden ondernomen. 

Je wilt je leven graag anders gaan indelen. Misschien er iets waar je al jaren van droomt maar een verscheidenheid aan redenen houden je schijnbaar tegen. De verandering kan groots of klein zijn; een gezondere levensstijl, stoppen met roken, betekenisvolle relaties aangaan met anderen, je minder laten tegenhouden door angst.. 

Coaching maakt dat je begeleid wordt op een proces naar verandering. Keuzes en hindernissen worden duidelijk, patronen bloot gelegd. De coach motiveert je naar de door jouw uitgekozen eindbestemming.  

Wat is coaching niet? 

Coaching is geen therapie. Bij coaching behoud jij ten alle tijden het stuur, we kunnen het verleden kort aanraken maar het is niet de bedoeling hier lang in te gaan graven. Complexe problematieken hebben nood aan therapie, coaching wordt eerder ingezet bij psycho sociale vraagstukken. 

Coaching is geen wondermiddel. Ik vergelijk het graag met het aankopen van een diëetboek, het is niet omdat je het boek kocht dat je op magische wijze zal afvallen, je moet er nog altijd het werk insteken ;)